NHÀ MÁY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP AAC VÀ VỮA KHÔ TRỘN SẴN.
GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP AAC SCL-BLOCK
  • AAC B3

    AAC B3

  • AAC B4

    AAC B4

VỮA KHÔ TRỘN SẴN SCL-MORTAR
  • VỮA XÂY GẠCH AAC

  • VỮA TRÁT GẠCH AAC

  • VỮA XÂY TRÁT GẠCH ĐỎ, XÂY TRÁT GẠCH KHÔNG NUNG

Liên hệ: PHÒNG KINH DOANH

Điện thoại: 0906 262 100

Email: gachnhechungap@gmail.com